• Antall
  • Bestiller
  • Deltakere
  • Tillegg
  • Bekreft
  • Din reise - 440801
  • KIRCHBERG I TYROL 18.08.2024
  • Deltakere: 1
  • Sum grunnpris Nok: 16990,00
  • TOTALPRIS NOK: 16990,00
Antall deltakere
KJETILS BUSSREISER AS: 18.08.24 -> 27.08.24
1
Deltakere å plassere:
Beskrivelse
Pris pr. deltaker
Antall

Enkel utv./Singel outside

3880,00

1-Enkeltrom/Single room

2490,00