• Antall
  • Bestiller
  • Deltakere
  • Tillegg
  • Bekreft
  • Din reise - 440710
  • FLOR OG FJÆRE 01.07.2024
  • Deltakere: 1
  • Sum grunnpris Nok: 13990,00
  • Overnatting Nok: 2990,00
  • TOTALPRIS NOK: 16980,00
Antall deltakere
KJETILS BUSSREISER AS: 01.07.24 -> 06.07.24
0
Deltakere å plassere:
Beskrivelse
Pris pr. deltaker
Antall

1-Enkeltrom/Single room

2990,00