• Antall
  • Bestiller
  • Deltakere
  • Tillegg
  • Bekreft
  • Din reise - 440611
  • SYD ENGLAND - UTROLIG VAKKERT 02.06.2024
  • Deltakere: 1
  • Sum grunnpris Nok: 23990,00
  • TOTALPRIS NOK: 23990,00
Antall deltakere
KJETILS BUSSREISER AS: 02.06.24 -> 12.06.24
1
Deltakere å plassere:
Beskrivelse
Pris pr. deltaker
Antall

Enkel utv./Singel outside

6690,00

1-Enkeltrom/Single room

5990,00