• Antall
  • Bestiller
  • Deltakere
  • Tillegg
  • Bekreft
  • Din reise - 440605
  • ØSTERRIKE MED SALZBURGERLAND 24.06.2024
  • Deltakere: 1
  • Sum grunnpris Nok: 18990,00
  • TOTALPRIS NOK: 18990,00
Antall deltakere
KJETILS BUSSREISER AS: 24.06.24 -> 03.07.24
1
Deltakere å plassere:
Beskrivelse
Pris pr. deltaker
Antall

Enkel utv./Singel outside

3790,00

1-Enkeltrom/Single room

2900,00