• Antall
  • Bestiller
  • Deltakere
  • Tillegg
  • Bekreft
  • Din reise - 440601
  • HAMBURG-SKOTTLAND-ISLAND-ORKNØYENE - CRUISE 30.06.2024
  • Deltakere: 1
  • Sum grunnpris Nok: 32990,00
  • Overnatting Nok: 1290,00
  • TOTALPRIS NOK: 34280,00
Antall deltakere
KJETILS BUSSREISER AS: 30.06.24 -> 13.07.24
0
Deltakere å plassere:
Beskrivelse
Pris pr. deltaker
Antall

1-Enkeltrom/Single room

1290,00