• Antall
  • Bestiller
  • Deltakere
  • Tillegg
  • Bekreft
  • Din reise - 440307
  • SPA I PÄRNU I ESTLAND - I SAMARBEID MED VI OVER 60 18.03.2024
  • Deltakere: 1
  • Sum grunnpris Nok: 11990,00
  • TOTALPRIS NOK: 11990,00
Antall deltakere
KJETILS BUSSREISER AS: 18.03.24 -> 26.03.24
1
Deltakere å plassere:
Beskrivelse
Pris pr. deltaker
Antall

Enkel utv./Singel outside

4095,00

1-Enkeltrom/Single room

3490,00