• Antall
  • Bestiller
  • Deltakere
  • Tillegg
  • Bekreft
  • Din reise - 440102
  • SPA I ESTLAND - JANUAR TILBUD - SERVICE PÅ KROPPEN 14.01.2024
  • Deltakere: 1
  • Sum grunnpris Nok: 9990,00
  • TOTALPRIS NOK: 9990,00
Antall deltakere
KJETILS BUSSREISER AS: 14.01.24 -> 22.01.24
1
Deltakere å plassere:
Beskrivelse
Pris pr. deltaker
Antall

Enkel utv./Singel outside

3290,00

1-Enkeltrom/Single room

2990,00