• Antall
  • Bestiller
  • Deltakere
  • Tillegg
  • Bekreft
  • Din reise - 431212
  • JULEMARKED OG SHOPPING I KIEL 03.12.2023
  • Deltakere: 1
  • Sum grunnpris Nok: 3990,00
  • TOTALPRIS NOK: 3990,00
Antall deltakere
KJETILS BUSSREISER AS: 03.12.23 -> 05.12.23
1
Deltakere å plassere:
Beskrivelse
Pris pr. deltaker
Antall

Enkel utv./Singel outside

700,00

1-Enkeltrom/Single room

300,00