• Antall
  • Bestiller
  • Deltakere
  • Tillegg
  • Bekreft
  • Din reise - 431106
  • JULEMARKED I TALLINN MED BESØK I HELSINGFORS 10.12.2023
  • Deltakere: 1
  • Sum grunnpris Nok: 5990,00
  • TOTALPRIS NOK: 5990,00
Antall deltakere
KJETILS BUSSREISER AS: 26.11.23 -> 29.11.23
1
Deltakere å plassere:
Beskrivelse
Pris pr. deltaker
Antall

Enkel utv./Singel outside

1890,00

1-Enkeltrom/Single room

1290,00