• Antall
  • Bestiller
  • Deltakere
  • Tillegg
  • Bekreft
  • Din reise - 431105
  • JULEMARKED I BERLIN 29.11.2023
  • Deltakere: 1
  • Sum grunnpris Nok: 7990,00
  • Overnatting Nok: 2090,00
  • TOTALPRIS NOK: 10080,00
Antall deltakere
KJETILS BUSSREISER AS: 29.11.23 -> 04.12.23
0
Deltakere å plassere:
Beskrivelse
Pris pr. deltaker
Antall

Enkel utv./Singel outside

2090,00