• Antall
  • Bestiller
  • Deltakere
  • Tillegg
  • Bekreft
  • Din reise - 431103
  • JULEMARKED I MAGDEBURG OG SCHWERIN 26.11.2023
  • Deltakere: 1
  • Sum grunnpris Nok: 7590,00
  • TOTALPRIS NOK: 7590,00
Antall deltakere
KJETILS BUSSREISER AS: 26.11.23 -> 30.11.23
1
Deltakere å plassere:
Beskrivelse
Pris pr. deltaker
Antall

Enkel utv./Singel outside

1810,00

1-Enkeltrom/Single room

1290,00