• Antall
  • Bestiller
  • Deltakere
  • Tillegg
  • Bekreft
  • Din reise - 431007
  • SPA I ESTLAND - VELVÆRE - KAN IKKE BLI BEDRE 21.10.2023
  • Deltakere: 1
  • Sum grunnpris Nok: 11990,00
  • TOTALPRIS NOK: 11990,00
Antall deltakere
KJETILS BUSSREISER AS: 22.10.23 -> 30.10.23
1
Deltakere å plassere:
Beskrivelse
Pris pr. deltaker
Antall

Enkel utv./Singel outside

3590,00

1-Enkeltrom/Single room

2990,00