• Antall
  • Bestiller
  • Deltakere
  • Tillegg
  • Bekreft
  • Din reise - 431004
  • VAKRE TALLINN 01.10.2023
  • Deltakere: 1
  • Sum grunnpris Nok: 5990,00
  • TOTALPRIS NOK: 5990,00
Antall deltakere
KJETILS BUSSREISER AS: 01.10.23 -> 04.10.23
1
Deltakere å plassere:
Beskrivelse
Pris pr. deltaker
Antall

Enkel utv./Singel outside

1590,00

1-Enkeltrom/Single room

1290,00