• Antall
  • Bestiller
  • Deltakere
  • Tillegg
  • Bekreft
  • Din reise - 431001
  • ALSACE - MIDT I EUROPA 07.10.2023
  • Deltakere: 1
  • Sum grunnpris Nok: 14990,00
  • Overnatting Nok: 3190,00
  • TOTALPRIS NOK: 18180,00
Antall deltakere
KJETILS BUSSREISER AS: 07.10.23 -> 14.10.23
0
Deltakere å plassere:
Beskrivelse
Pris pr. deltaker
Antall

Enkel utv./Singel outside

3190,00