• Antall
  • Bestiller
  • Deltakere
  • Tillegg
  • Bekreft
  • Din reise - 430907
  • FJELLKOS PÅ SAVALEN 11.09.2023
  • Deltakere: 1
  • Sum grunnpris Nok: 7990,00
  • Overnatting Nok: 1090,00
  • TOTALPRIS NOK: 9080,00
Antall deltakere
KJETILS BUSSREISER AS: 11.09.23 -> 15.09.23
0
Deltakere å plassere:
Beskrivelse
Pris pr. deltaker
Antall

1-Enkeltrom/Single room

1090,00