• Antall
  • Bestiller
  • Deltakere
  • Tillegg
  • Bekreft
  • Din reise - 430905
  • SYKKELTUR LANGS ELVEN WESER I TYSKLAND 24.09.2023
  • Deltakere: 1
  • Sum grunnpris Nok: 14990,00
  • TOTALPRIS NOK: 14990,00
Antall deltakere
KJETILS BUSSREISER AS: 24.09.23 -> 01.10.23
1
Deltakere å plassere:
Beskrivelse
Pris pr. deltaker
Antall

Enkel utv./Singel outside

2990,00

1-Enkeltrom/Single room

2590,00