• Antall
  • Bestiller
  • Deltakere
  • Tillegg
  • Bekreft
  • Din reise - 430406
  • 3 MIDDELHAVSLAND - ITALIA/SLOVENIA/KROATIA 02.04.2023
  • Deltakere: 1
  • Sum grunnpris Nok: 19990,00
  • TOTALPRIS NOK: 19990,00
Antall deltakere
KJETILS BUSSREISER AS: 02.04.23 -> 14.04.23
1
Deltakere å plassere:
Beskrivelse
Pris pr. deltaker
Antall

Enkel utv./Singel outside

7370,00

1-Enkeltrom/Single room

6480,00