• Antall
  • Bestiller
  • Deltakere
  • Tillegg
  • Bekreft
  • Din reise - 430303
  • PRAHA - TILBUD 26.03.2023
  • Deltakere: 1
  • Sum grunnpris Nok: 6990,00
  • TOTALPRIS NOK: 6990,00
Antall deltakere
KJETILS BUSSREISER AS: 26.03.23 -> 31.03.23
1
Deltakere å plassere:
Beskrivelse
Pris pr. deltaker
Antall

Enkel utv./Singel outside

1750,00

1-Enkeltrom/Single room

1290,00