• Antall
  • Bestiller
  • Deltakere
  • Tillegg
  • Bekreft
  • Din reise - 421206
  • JULEMARKED I TALLINN 05.12.2022
  • Deltakere: 1
  • Sum grunnpris Nok: 5190,00
  • TOTALPRIS NOK: 5190,00
Antall deltakere
KJETILS BUSSREISER AS: 05.12.22 -> 08.12.22
1
Deltakere å plassere:
Beskrivelse
Pris pr. deltaker
Antall

Enkel utv./Singel outside

1890,00

1-Enkeltrom/Single room

1290,00