• Antall
  • Bestiller
  • Deltakere
  • Tillegg
  • Bekreft
  • Din reise - 421106
  • FØRJULSKOS - LÜBECK 13.11.2022
  • Deltakere: 1
  • Sum grunnpris Nok: 4990,00
  • TOTALPRIS NOK: 4990,00
Antall deltakere
KJETILS BUSSREISER AS: 13.11.22 -> 16.11.22
1
Deltakere å plassere:
Beskrivelse
Pris pr. deltaker
Antall

Enkel utv./Singel outside

1790,00

1-Enkeltrom/Single room

990,00