• Antall
  • Bestiller
  • Deltakere
  • Tillegg
  • Bekreft
  • Din reise - 420705
  • NORD-NORGE MED NORDKAPP OG LOFOTEN 08.07.2022
  • Deltakere: 1
  • Sum grunnpris Nok: 27990,00
  • Overnatting Nok: 8990,00
  • TOTALPRIS NOK: 36980,00
Antall deltakere
KJETILS BUSSREISER AS: 08.07.22 -> 22.07.22
0
Deltakere å plassere:
Beskrivelse
Pris pr. deltaker
Antall

1-Enkeltrom/Single room

8990,00