• Antall
  • Bestiller
  • Deltakere
  • Tillegg
  • Bekreft
  • Din reise - 420608
  • FIRE ALPELAND - FANTASTISK TUR 04.06.2022
  • Deltakere: 1
  • Sum grunnpris Nok: 15990,00
  • TOTALPRIS NOK: 15990,00
Antall deltakere
KJETILS BUSSREISER AS: 04.06.22 -> 13.06.22
1
Deltakere å plassere:
Beskrivelse
Pris pr. deltaker
Antall

Enkel utv./Singel outside

4790,00

1-Enkeltrom/Single room

3990,00