• Antall
  • Bestiller
  • Deltakere
  • Tillegg
  • Bekreft
  • Din reise - 420602
  • LOFOTEN OG HELGELANDSKYSTEN 12.06.2022
  • Deltakere: 1
  • Sum grunnpris Nok: 18990,00
  • Overnatting Nok: 5990,00
  • TOTALPRIS NOK: 24980,00
Antall deltakere
KJETILS BUSSREISER AS: 12.06.22 -> 21.06.22
0
Deltakere å plassere:
Beskrivelse
Pris pr. deltaker
Antall

1-Enkeltrom/Single room

5990,00