• Antall
  • Bestiller
  • Deltakere
  • Tillegg
  • Bekreft
  • Din reise - 411007
  • SPA I ESTLAND/PÄRNU 24.10.2021
  • Deltakere: 1
  • Sum grunnpris Nok: 10990,00
  • Overnatting Nok: 3590,00
  • TOTALPRIS NOK: 14580,00
Antall deltakere
KJETILS BUSSREISER AS: 24.10.21 -> 01.11.21
0
Deltakere å plassere:
Beskrivelse
Pris pr. deltaker
Antall

1-Enkeltrom/Single room

3590,00