• Antall
  • Bestiller
  • Deltakere
  • Tillegg
  • Bekreft
  • Din reise - 410304
  • PÅSKETUR TIL BERGEN 29.03.2021
  • Deltakere: 1
  • Sum grunnpris Nok: 6990,00
  • Overnatting Nok: 1290,00
  • TOTALPRIS NOK: 8280,00
Antall deltakere
KJETILS BUSSREISER AS: 29.03.21 -> 01.04.21
0
Deltakere å plassere:
Beskrivelse
Pris pr. deltaker
Antall

1-Enkeltrom/Single room

1290,00