• Antall
  • Bestiller
  • Deltakere
  • Tillegg
  • Bekreft
  • Din reise - 400813
  • FLOR OG FJÆRE 10.08.2020
  • Deltakere: 1
  • Sum grunnpris Nok: 9890,00
  • Overnatting Nok: 1790,00
  • TOTALPRIS NOK: 11680,00
Antall deltakere
KJETILS BUSSREISER AS: 10.08.20 -> 15.08.20
0
Deltakere å plassere:
Beskrivelse
Pris pr. deltaker
Antall

1-Enkeltrom/Single room

1790,00