• Antall
  • Bestiller
  • Deltakere
  • Tillegg
  • Bekreft
  • Din reise - 400711
  • SVALBARD 13.07.20
  • Deltakere: 1
  • Sum grunnpris Nok: 14990,00
  • Overnatting Nok: 3500,00
  • TOTALPRIS NOK: 18490,00
Antall deltakere
KJETILS BUSSREISER AS: 13.07.20 -> 17.07.20
0
Deltakere å plassere:
Beskrivelse
Pris pr. deltaker
Antall

1-Enkeltrom/Single room

3500,00